In de hevig woedende Zwarte Pieten discussie wordt die figuur gekoppeld aan slavernij, daarbij wordt Nederland herinnert aan haar rol daar in. Voor ‘Nederland’ een schok dat de figuur Zwarte Piet aan slavernij wordt gekoppeld. ‘We’ waren ons daarvan niet bewust, ‘we’ hebben ook grote moeite het racistische in die figuur te zien. Ondanks die verbazing over en ontkenning van, blijkt menigeen zich langzaamaan te schikken naar degenen die zich gekwetst voelen. Zwarte Piet bekent steeds meer kleur. Maar, ….. hoe zit het met de figuur Sinterklaas?

 

Het slavernijverleden van Nederland in stelling brengen heeft nogal wat veroorzaakt. ‘Wij’ voelden schaamte en raakten daardoor aangeschoten wild. Maar is het opvoeren van slavernij door de Anti Zwarte Pieten Club (AZP-club) wel correct? Een beoogd doel moet ondersteund worden met argumenten, die argumenten moeten dan wel correct en volledig zijn. De AZP-club gaat echter met ‘slavernij’ in de fout, slavernij wordt vals in stelling gebracht.

 

Slavernij

Er is rond slavernij namelijk nog wat anders te melden. Gemis aan historisch besef? Bij wie? De geschiedenis leert dat niet enkel Zwarte Piet onderwerp van discussie moet zijn, maar evenzo ook Sinterklaas. Sinterklaas is een kerkelijke figuur, Bisschop uit Mira,  en juist de kerk valt in het slavernijverhaal heel veel aan te rekenen, alles eigenlijk. In de bijbel staat het nodige over slavernij, God heeft daarover bedenkelijk geoordeeld en dienaangaande verwerpelijke wetten verordonneerd.

 

 Zie ook Leviticus 25:44-46 over slaverij.

 

De niet-Bijbelkenner zal verstelt staan, de Bijbelkenner weet meer. Ook de Koran weet trouwens raad met slavernij. Schrikt u hier van of irriteert het dat de heilige boeken worden aangehaald en daarmee de kerk? Dan graag het volgende weetje.

tekst gaat verder onder afbeelding

Sint intocht boot

 

Daar waar Nederland in 1863 slavernij bij wet afschafte, daarin al geen voorloper was, presteerde toenmalig paus Pius IX het om in 1866, dus drie jaar na dato (!), een instructie te ondertekenen waarin stond dat “slavernij niet strijdig is met de natuur- en goddelijke wet (….) en het niet in strijdt is met die wetten dat een slaaf wordt verkocht, gekocht, geruild of weggeschonken”. De discussie over slavernij werd toentertijd wereldwijd gevoerd. De pausen zouden daarmee niet bekend zijn? Denkt u? Ook aardig te weten dat paus Nicolaas V in 1454 in zijn Dum Diversas verklaarde dat ‘elke heiden, ongelovige of moslim tot slaaf mocht worden gemaakt’. Een andere paus, Paulus III, gaf in 1548 priesters toestemming om slaven te houden. Kortom, God en (katholieke)kerk heeft slavernij gelegitimeerd en krachtig gestimuleerd. Lees het lemma ‘slavernij’ in Het Atheïstisch Woordenboek van Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt, of Wikipedia.

 

De goedheiligman

De figuur Sint Nicolaas presenteert zich als goedheiligman, door zijn doen dwingt hij respect af, krijgt die ook, van jong en oud. Gezien de geschiedenis evenwel blijkbaar zeer onterecht! De figuur Sinterklaas komt vanwege ‘slavernij’ dus evenzo in aanmerking voor discussie, niet enkel Zwarte Piet. Dat zal vast wel weer op weerstand stuiten want alles wat met ‘kerk’ te maken heeft is heilig. ‘Kerk’, daar mag je niet aankomen, doe je dat wel dan heet je onruststoker te zijn. Kerk/religie moet echter worden geweerd bij een kinderfeest van dit formaat. De figuur Sinterklaas is sluikreclame, jong ziet dat natuurlijk niet, daarentegen, oud wil het niet zien. Het onzichtbare van Sinterklaas als sluikreclame voor de religieuze geestelijkheid (kerk) is te vergelijken met het onzichtbare dat wordt toegeschreven aan slavernij en racisme in de figuur Zwarte Piet. Op z’n Cruijffiaans: ‘Je ziet het pas als je het ziet’.

Sinterklaas als sluikreclame voor de kerk, ….. dat moet stoppen.

Het Sinterklaasfeest vraagt langzaamaan om te worden omgebouwd tot een kinderfeest dat evenzo knap in elkaar steekt als het huidige, maar dan een feest zonder ‘knecht’ en ‘meester’. Een veelkleurig feest ook. Het bedenken daarvan moet vast wel lukken, het Sinterklaasfeest is per slot ook ooit bedacht. Waarom een variant daarop dan niet? Tijden veranderen. Het enige wat de keus van een vervangend feest kan tegenhouden is niet ook het bedenkelijke van de figuur Sinterklaas te willen inzien.

Een aantal donker gekleurde (en daardoor ook niet gekleurde) mensen ergeren zich aan de figuur Zwarte Piet, als atheïst erger ik mij daarentegen aan de figuur Sinterklaas. Mijn inbreng in de Zwarte Pieten discussie zal door gelovigen niet worden onderschreven, maar mogelijk ook niet door menig atheïst. Evengoed waag ik het er op de figuur Sinterklaas ter discussie te stellen. Dat doe ik bij deze.

Dit artikel is geschreven door een van de leden van het Atheïstisch Verbond. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Atheïstisch Verbond site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de provider noch de Vereniging Atheïstisch Verbond. Het Verbond kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd.