In ons blog reflecteren we op een subjectieve en kritische manier op het nieuws en actualiteiten. Dat doen we op de eerste plek als atheïsten. Het uitgangspunt daarbij is om meerwaarde te bieden. Alle artikelen worden opgesteld en gereviseerd door onze eigen internetredactie. Lees meer daarover hier.

 

Opinies, onderzoeken en reflecties over algemene atheïstische onderwerpen. Moet je respect hebben voor religie? Is er een argument te verzinnen waarom religie wél een acceptable verklaring is voor leven, welzijn en doodgaan.

 

algemeen

 

Het Atheïstisch Verbond streeft naar een strikte scheiding tussen kerk en staat. En toch... op veel vlakken is er geen sprake van rechtsgelijkheid tussen diegenen die geloven en zij die dat niet doen. In deze categorie vind je meer over atheïsme en wetgeving.

 

wetgeving

 

Als atheïsten zijn we er van overtuigd dat alleen onderzoekbaar, reproduceerbaar bewijs ten grondslag zou moeten liggen aan beslissingen over de gezondheid. Of het gaat om intentingen of over het recht op besnijdenis. Lees meer over hoe atheïsme juist rechten van mensen onderstreept.

 

gezondheid

 

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat is gebaseerd op feiten. Meningen of overtuigen kunnen óók belangrijk zijn. Maar ze moeten dan wel als zodanig aangegeven worden. Wanneer onderwijs wordt gebruikt als een vorm van indocrinatie, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Lees in deze categorie meer over atheïsme en onderwijs.

 

onderwijs

 

Als land staan we er niet alleen voor in de wereld. Sterker nog: wat internationaal plaatsvindt heeft vaak zijn gevolgen lokaal en nationaal. Vandaar dat we u in deze categorie een serie artikelen presenteren over atheïsme in een internationale context. Welke verbeteringen zijn mogelijk? Wat moet beter?

 

internationaal

 

Dit artikel is geschreven door een van de leden van het Atheïstisch Verbond. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Atheïstisch Verbond site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de provider noch de Vereniging Atheïstisch Verbond. Het Verbond kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd.