Vasten

Godsdiensten bedienen zich vaak van bizarre regels waarbij kastijding een element vormt. Vasten is daar een van maar ook het niet inenten van kinderen of de besnijdenis.
Al deze regels zijn bedoeld als offer, om de wraak van God af te wenden of om hem gunstig te stemmen. Door te vasten ga je denken aan anderen die het minder goed hebben dan jij.
Maar je overgeven aan uitbundig drank- en spijzen gebruik na de vastenperiode krijgt op deze wijze welhaast morbide trekjes.

tekst gaat verder onder afbeelding

pexels photo 70497

 

Het lijkt mij goed om ook door het jaar heen je te bekommeren om de medemens. En dat kan prima zonder godsdienst. Overigens vast ik het hele jaar door.
Dat doe ik wanneer ik mij in de stad begeef en aan alle eetmogelijkheden die zich om de 50 meter voordoen weerstand weet te bieden. En dat doe ik geheel vrijwillig zonder goddelijke regels. Gewoon met het besef dat je het leven niet mateloos moet leven. Over opoffering gesproken!

 

Lees verder over: Regilieus vasten

Dit artikel is geschreven door een van de leden van het Atheïstisch Verbond. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Atheïstisch Verbond site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de provider noch de Vereniging Atheïstisch Verbond. Het Verbond kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd.