Het optreden van Jan Roos, lijsttrekker van VNL, in het EO-TV programma Tafel van Tijs op 1 november haalde niet wat mocht worden verwacht. Over die andere atheïst in het programma, Maxime Hartman, moeten we het maar niet hebben, die wil enkel kwetsen. De onderwerpen waren ‘scheiding van staat en kerk’ en ‘enkel openbaar onderwijs’.
Jan Roos had het niet allemaal op een rijtje, hij ging regelmatig vreemd om met de hem gestelde vragen. Daarmee beging hij dezelfde fout als andere politici ook nogal eens maken. Duidelijk stellen waarom scheiding van staat en kerk, als ook waarom enkel openbaar onderwijs zo belangrijk zijn, wist hij helaas niet scherp te onderbouwen.
Als er winnaars bij deze discussie zouden moeten worden genoemd dan zijn dat, vanwege het heldere tegengas geven op de stellingnames van Roos, zijn tegenstanders Carola.

 

Zie ook: de uitzending van De tafel van Tijs

 

Jan Roos had m.b.t. het onderwerp helaas veel te weinig in beeld wat hij daarover naar voren zou moeten brengen. Hij maakte vooral gebruik van zijn rappe mond en maakte niet duidelijk waar het werkelijk om gaat, namelijk dat God niet bestaat en dat het om die reden niet hoort dat organisaties die zijn gebaseerd op het bestaan van de entiteit God door de staat worden gesubsidieerd.

Om dezelfde reden, ‘God bestaat niet’, moet bijzonder onderwijs (tot 18 jaar) ook niet worden toegestaan. Kinderen op een leeftijd dat hun kritisch denken nog moet worden gevormd en nog moeten leren vrij en zelfstandig te kunnen kiezen in wat waar is en wat niet, moeten in het onderwijs neutraal worden geïnformeerd over velerlei zaken, waaronder religies. Om dat te realiseren is enkel openbaar onderwijs de enige optie. Na de leeftijd van 18 jaar mag worden verondersteld dat iemand het verschil tussen goed en kwaad wel kan onderscheiden (wat overigens niet iedereen is gegund). Op die leeftijd is men geheel vrij te kiezen voor vervolgonderwijs op religieuze grondslag.

 

Ruimte voor bijzonder onderwijs
Jan Roos/VNL heeft, zo werd door hem in het programma genoemd, blijkbaar wel ruimte voor bijzonder onderwijs, maar dan op eigen kosten (dus op kosten van een betreffende achterban). Het Atheïstisch Verbond is daar echter heel sterk tegen, althans tot een leeftijd van 18 jaar. Op 18 jarige leeftijd is men voor de wet volwassen en mag dan zelfstandig eigen keuzes maken. Als wettelijk de mogelijkheid wordt geboden bijzondere scholen op eigen kosten te stichten dan zal dat zeker door orthodoxe geloofsrichtingen worden gerealiseerd. Dan blijft de situatie bestaan van scholen die leerlingen buiten de maatschappij loodsen, en dát is nou juist een situatie die moet worden tegengegaan. Wat het onderwerp bijzondere scholen betreft staat VNL dus (nog?) een heel eind af van het standpunt van het AV.
Als Jan Roos duidelijk het uitgangspunt dat God niet bestaat had ingenomen dan had hij veel makkelijker en meer gefundeerd antwoord kunnen geven op alle vragen die hem zijn gesteld. Heel jammer, een gemiste kans in dat EO-programma.

Dit artikel is geschreven door een van de leden van het Atheïstisch Verbond. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Atheïstisch Verbond site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de provider noch de Vereniging Atheïstisch Verbond. Het Verbond kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd.