Denken en Twijfelen, de katholieke gelovige is nog ver af van ‘denken en twijfelen in de kerk’, een oproep waar de PKN de gelovigen middels reclame toe aan wil zetten. Dat terwijl juist de katholieke gelovige zo veel reden heeft te ‘denken en te twijfelen’ in hun kerk. Want neem nu weer de laatst geuite akelige stellingname van een katholieke bobo, dit keer Bisschop Eijk. Deze conservatieve bisschop geeft aan dat paus Franciscus de strijd moet aangaan tegen de steeds meer geaccepteerde gender-ideologie.

 

Het Westen zou volledig de weg kwijt zijn op het gebied van geslachtsrollen en homoseksualiteit. ‘De paus moet ingrijpen!’, deze oproep deed bisschop Eijk laatst. En die oproep zal bij paus Franciscus in goede aarde vallen want ook hij is mordicus tegen acceptatie van de gender-problematiek. Franciscus sprak zich daar onlangs over uit. De gender-ideologie ziet hij blijkbaar als een ‘wereldwijde oorlog’ met als doel ‘vernietiging van het huwelijk’, een oorlog die niet wordt gevoerd met wapens, maar in de gedaante van ‘ideologische kolonisatie’.

 

Lees hier meer over in dagblad Trouw.

 

Beste katholieke gelovige, is het na alle schandalen in uw kerk en nu weer deze gruwelijke stellingname uit de mond van uw kerkleiders, nu niet de hoogste tijd na te gaan denken over en te twijfelen aan uw geloof in uw kerk? Uw kerk die wordt geleidt door lieden met weerzinwekkende standpunten die zij baseren op wat in de bijbel staat geschreven, lieden, wolven in schaapskleren, die in tegenstelling tot wat ze zijn u inprenten menslievend te zijn. Wordt het niet tijd dat u zich duidelijk uitspreekt tegen uw leiders, of sterker nog, wordt het niet tijd dat u uw kerk de rug toe keert?

Dit artikel is geschreven door een van de leden van het Atheïstisch Verbond. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Atheïstisch Verbond site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de provider noch de Vereniging Atheïstisch Verbond. Het Verbond kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd.