Bestuur

Het Atheïstisch Verbond is een democratische vereniging en heeft een gekozen bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de vereniging. Zoals alle mensen actief binnen het Atheïstisch Verbond zijn de bestuursleden vrijwilligers.

Het bestuur bestaat sinds de ALV van 19 juli 2020 uit:

L. Houtzager - voorzitter

J. Honkoop - penningmeester/secretaris