Het initiatief tot het oprichten van de vereniging het Atheïstisch Verbond is ontstaan als reactie op de in de maatschappij wel veelvuldig aanwezige ‘religieuze geluiden’ en initiatieven, terwijl daarentegen uit atheïstische hoek veel minder wordt gehoord. Daardoor ontstaat nogal eens de indruk dat ‘de atheïst’ niet zou bestaan. Terwijl er meer niet-religieuzen zijn dan religieuzen.

 

Gedachtegoed

Om het gemis aan een atheïstisch stemgeluid op te heffen wil het Atheïstisch Verbond op praktische wijze invulling geven aan het uitdragen en bewaken van het humanistisch atheïstische gedachtegoed. Het Atheïstisch Verbond stelt zich ten doel ‘de atheïst’ een stem te geven door het atheïstische gedachtegoed een herkenbare positie in de maatschappij in te laten nemen. Het Atheïstisch Verbond wil een ‘adres’ zijn zodat ‘de atheïst’ te benaderen is. Het Atheïstisch Verbond wil haar taak en maatschappelijke betrokkenheid o.a. tonen door gevraagd, maar ook ongevraagd, te reageren op maatschappelijke aandachtspunten en gebeurtenissen.

tekst gaat verder onder afbeelding

vereniging

 

Uitgangspunten

Het Atheïstisch Verbond wil een organisatie zijn om atheïstische uitgangspunten uit te dragen, rekening houdend met de diversiteit en individualiteit onder atheïsten. De doelstellingen staan in artikel 2 van de statuten (link onderaan de pagina).

Met name onderstaande onderwerpen zullen regelmatig aandacht krijgen:

 

  • strikte scheiding van staat en kerk (religie is een privé-aangelegenheid),
  • vrijheid in het uiten van mening en expressie,
  • vrijheid in het volgen van de eigen seksuele voorkeur,
  • het bestrijden van discriminatie op grond van sekse, ras, huidskleur en seksuele voorkeur,
  • vrijheid in keuzes van het inrichten van eigen leven en moment van overlijden,
  • te komen tot uitsluitend openbaar onderwijs,
  • ethiek, geneeskunde, hulpverlening, wetenschap etc. vrijwaren van religieuze argumentatie.