De islamistische aanslagen houden maar niet op. Eerst waren het vliegtuigen, bommen en automatische wapens. De laatste tijd zijn het aanslagen met messen, voertuigen of gasflessen. De islamistische moordenaars zijn zeer vindingrijk. Zoals met een personenauto, een bestelbusje of een vrachtwagen inrijden op een menigte wandelaars. Waar komt dit vandaan?

 

Op de Atheïsmedag in Houten op 11 april van dit jaar werd Machteld Zee geëerd als Atheïst van het Jaar. Zij is bij Paul Cliteur gepromoveerd op het proefschrift ‘Choosing sharia?’, haar onderzoek naar de shariaraden in Engeland. Van dat proefschrift is een boekversie gemaakt voor het algemene publiek, ‘Heilige identiteiten Op weg naar een shariastaat?’.
Ik was die middag een van de kopers van dat boek. Iedere politicus of beleidsmaker zou dit boek moeten lezen. Ieder lid van het Atheïstisch Verbond trouwens ook.

 

Het boek gaat deels over de shariaraden die Machteld Zee in Engeland kon bezoeken, maar ook over de wereldwijde islamisering die momenteel aan de gang is. De grote sponsor van deze islamisering is Saoedi-Arabië.


Saoedi-Arabië is een schurkenstaat. De enige vorm van de islam die in dit land wordt getolereerd is het wahabisme, genoemd naar een van de stichters. Het is niet aan individuele moslims om zelf uit te maken hoe zij hun godsdienst willen belijden. Integendeel. Het wahabisme is gericht op het zuiveren van de wereld door het vermoorden van ongelovigen, christenen en joden, en ook van moslims die zich niet conformeren aan de opvattingen van de religieuze leiders. Vrouwen hebben zoals bekend nauwelijks rechten (tegenwoordig mogen ze wel auto rijden – tjongejonge), slavernij bestaat officieel niet meer, maar in de praktijk nog steeds. Lijf- en doodstraffen zijn aan de orde van de dag. Sjiieten zijn hun leven niet zeker. De geheime politie en de zedenpolitie terroriseren de hele bevolking. Er wordt gecontroleerd of men vijf maal per dag bidt, of men tijdens de ramadan vast, en of men – voornamelijk vrouwen – ‘behoorlijk’ gekleed is. In 2002 sloeg de zedenpolitie schoolmeisjes terug in een brandend schoolgebouw omdat ze niet de verplichte, bedekkende kleding droegen. Ook mensen die de meisjes wilden redden werden teruggeslagen en de brandweer (bestaande uit mannen) mocht het schoolgebouw niet in. Vijftien meisjes kwamen om en tientallen raakten gewond. De politie werd niet gestraft maar kreeg extra geld!

Vrije meningsuiting is niet toegestaan. Zo werd Raif Badawi, een Saoedische blogger en oprichter van de Saoedische website “Vrije Saoedische Liberalen”, die opkwam voor wat meer individuele vrijheden, veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, 1000 stokslagen en een geldboete van omgerekend 237.000 euro. Er vinden er veel executies plaats. Vaak in het geheim. Bij sommige rechtszaken is zelfs een advocaat niet toegestaan.


Dit zijn maar een paar voorbeelden. U vindt veel meer voorbeelden van de Saoedische terreur in bovengenoemd boek. Deze terreur treft echter voornamelijk de inwoners van het land zelf. Nu zijn er natuurlijk ook andere schurkenstaten die hun bevolking terroriseren. Noord-Korea bijvoorbeeld. Maar Noord-Korea zal er nooit in slagen het Kim-isme over de wereld te verspreiden. Daarentegen is Saoedi-Arabië zeer druk bezig met het verspreiden van het wahabisme. En met succes. Olie is niet hun enige exportproduct, fundamentalisme en terreur zijn zeker zo belangrijk. Saoedi-Arabië is de hoofdsponsor van Al Qaida, de Taliban, Al-Nusra en IS, en een ondermijnende organisatie als de Moslimbroederschap in Egypte. Niet alleen de regering maar ook rijke families financieren deze terreurorganisaties. Er is al bijna 100.000.000.000 dollar besteed aan het al dan niet met geweld verspreiden van het wahabisme.


Het is de bedoeling dat de hele wereld het wahabisme zal aanvaarden. Dan pas zal de islam een godsdienst van vrede zijn. (De geheime politie en de zedenpolitie zullen natuurlijk wel moeten blijven, want het vlees is zwak.)  Voor de bekering van het Westen wordt niet alleen terreur gebruikt maar ook een zogenaamde ‘middenweg’. Deze middenweg bestaat uit zeven stappen die uiteindelijk de gelijkschakeling van westelijke landen moeten bewerkstelligen. Er wordt al hard aan gewerkt. Sommige wijken in Europese steden zijn al vrijwel geheel geïslamiseerd. Molenbeek!

 

“Minder Marokkanen!” riep Geert Wilders. Daar gaat het helemaal niet om. Onze islamitische landgenoten moeten juist beschermd worden tegen het wahabisme. Zij zijn de eerste slachtoffers.
Natuurlijk moeten de inlichtingendiensten alert blijven en proberen aanslagen te voorkomen. Maar nieuwe aanslagen zijn onvermijdelijk.
Wat echt moet worden aangepakt is de aanstichter en sponsor van deze geestelijke en fysieke terreur: Saoedi-Arabië.
Saoedi-Arabië dreigt met “maatregelen” tegen Nederland omdat het een onafhankelijk VN-onderzoek wil naar de oorlogsmisdaden in Jemen. Deze dreiging lijkt misschien erg maar is het niet. Integendeel, Nederland moet zelf maatregen nemen.
Nederland moet, liefst in Europees verband, alle betrekkingen met Saoedi-Arabië verbreken. Diplomatiek, maar ook zakelijk. Lever geen wapens en andere goederen meer aan dat verfoeide land, en vooral, koop geen Saoedische olie meer.
Boycot het land op alle manieren. Sluit de moskeeën die door Saoedi-Arabië zijn gefinancierd. Laat geen Saoedische geestelijken meer toe in Nederland.


En de olie dan? Geen Arabische olie meer kopen stimuleert het gebruik van groene energie en is dus juist goed. En als we dan toch nog fossiele brandstoffen moeten kopen: er zijn genoeg andere producenten.

Ik heb een verkorte versie van dit artikel aan twee landelijke dagbladen aangeboden. Geen van beide kranten had belangstelling.
Van de politiek hoeven we waarschijnlijk ook niets te verwachten. Moeten we dan maar duimen draaien en wachten of het vanzelf het overgaat?

 

Zou het een idee zijn bij de Saoedische ambassade in Den Haag te demonstreren? Met leuzen als:

SAOEDI-ARABIË EXPORTEUR VAN FUNDALISME EN TERREUR
SAOEDI-ARABIË SCHURKENSTAAT IN HET KWADRAAT
VERBREEK ALLE BANDEN MET DEZE SCHURKENSTAAT
WAHABISME VIJAND VAN DE MENSHEID
Enzovoort, enzovoort.

 

Misschien zijn onze zusterorganisaties in het buitenland ook geïnteresseerd.
Op één dag een anti-Saoedische demonstratie in vele landen! Dat zou indruk maken.
Door een boycot van Saoedi-Arabië zullen de aanslagen niet stoppen, maar we moeten, mij dunkt,  toch eindelijk eens iets terugdoen.

Jan van der Werff

P.S. Misschien is een demonstratie bij de Franse en Britse ambassade ook geen slecht idee. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn belangrijke wapenleveranciers van dit verfoeide land.

Koop het boek als u dat nog niet gedaan hebt, want de dreiging is veel groter dan u denkt.
Machteld Zee, Heilige identiteiten, Querido, ISBN978 90 214 0368 7/NUR 320.

 

Reacties  

0 #1 Erwin Nielsen 13-07-2018 21:30
Ik kan ook iedereen aanraden om het boek van Machteld Zee te lezen, zeer informatief om over de werkwijze van de reli-gekkies te lezen. Toch ben ik bang dat veel vooral conservatief links denkende mensen (ze noemen zichzelf echter graag progressief) liever hun ogen en mond gesloten houden uit angst om uit hun sociale groepjes gestoten te worden. Deze mensen (ze hebben geen "skin in the game", lees Nassim Nicholas Taleb) weten eigenlijk wel wat er speelt, maar wat niet waar mag zijn, mag dan toch zeker niet genoemd worden?! Dat ze daarmee in de praktijk heel veel mensen hun mensenrechten ontzeggen, wordt daarbij voor lief genomen. Het goedpraten van reli-gekkie-gedrag onder het mom van "zo is daar nu eenmaal de cultuur" en "bij ons heeft het ook eeuwen geduurd" is dan ook niets anders dan een arrogante houding vanuit een misplaatst westers superioriteitsgevoel: "ach, die sukkelaars kunnen nou eenmaal niet beter." Mijn oproep: begin vast met boycotten, dagelijks, bij alles wat je koopt.
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Dit artikel is geschreven door een van de leden van het Atheïstisch Verbond. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Atheïstisch Verbond site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de provider noch de Vereniging Atheïstisch Verbond. Het Verbond kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd.