Atheïstisch Verbond

            in liquidatie

  Het Atheïstisch Verbond is op 1 januari 2022 gefuseerd met De Vrije Gedachte

  asielzoekers kunnen voorlopig gebruik blijven maken van het e-mail adres

                                                    asiel-wg@atheistischverbond.org

                           Hebt u vragen over de fusie dan kunt u contact opnemen met  

                                                 vereffenaar@atheistichverbond.org

  www.devrijegedachte.nl